Tłumacz przysięgły online biuro tłumaczeń online Protlumaczenia.pl
Profesjonalny tłumacz przysięgły online
1 lutego, 2017
wiadomości
Wiadomości, fakty, wydarzenia z kraju – jakie informacje warto czytać?
7 lutego, 2017

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Jakie przepisy obowiązują pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy auta zdobywają wyjątkowe zezwolenia? Jakie kodeksy posiadają w tym przypadku moc wiążącą? Mianowicie do samochodów uprzywilejowanych klasyfikuje się jakiekolwiek samochody chroniące ludzkie zdrowie, życie lub własność. Przynależą tu też pojazdy, których nadrzędnym planem jest czuwanie nad bezpieczeństwem regionu, zapewnienie porządku państwowego czy zbliżone operacje mające wpływ na postępowanie ludzi w rozleglejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są także tzw. kolumny pojazdów, np. kolumny środków transportu Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu. Niniejsze auta mają ponadto dawać bezpieczeństwo personom publicznym sprawującym władzę w regionie. Przypada im odrębna ochrona (m. in. prezydentowi państwa czy senatorom). Do samochodów uprzywilejowanych należy zaliczyć dodatkowo auta wykonujące na autostradach roboty remontowe, odświeżające lub porządkowe, jak również autokary szkolne lub przewożące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wymienione samochody mają na jezdni nadzwyczajne zezwolenia. Po pierwsze pozostali przejezdni muszą ustąpić im pierwszeństwa, czyli zejść z jezdni, zatrzymać się czy w inny sposób stworzyć miejsce. W czasie, kiedy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację świetlną i dźwiękową, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele rowerów, motocykliści i piesi muszą postępować w zgodzie z tą normą. Niewątpliwie kierowców pogotowia ratunkowego czy pojazdów policyjnych także dotyczą reguły: dobrania prędkości do wymogów istniejących na drodze, przezornego zachowania i niestwarzania ponadplanowego ryzyka. W Polsce kierowców samochodów uprzywilejowanych obligują: Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Przepisy obligatoryjne dla kierowców przewożących wartości pieniężne

Kierowców-konwojentów dotyczą te same przepisy co kierowców aut uprzywilejowanych, więc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prawo o ruchu drogowym. Istnieją jednakże dodatkowe wytyczne do transportowania wartości pieniężnych, głównie różnego rodzaju czeków, weksli i kolejnych papierów pełniących funkcję gotówki. Każdy przejazd chroniony musi spełniać wymaganie co do ilości konwojentów, przykładowo od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi chronić trzech wartowników. Ponad to wskazany transport musi być zabezpieczany za sprawą elektronicznych systemów, m.in. systemów sygnalizacji wtargnięcia, kompleksów telewizji monitorującej czy systemu „panika”. Kierowcy takich samochodów muszą obowiązkowo przejść specjalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Dużo Ośrodków Doskonalenia Kierowców proponuje profesjonalne wykłady i ćwiczenia dla zainteresowanych, którzy planują nabyć prawa na przemieszczanie się pojazdami uprzywilejowanymi albo transportującymi wartości pieniężne. Z reguły można je podzielić na dwie partie: instruktaże podstawowe i kursy dodatkowe. Pierwsze dotyczą osób, które wyłącznie planują osiągnąć pozwolenia na kierowcę-konwojenta bądź kierowcę auta uprzywilejowanego. Drugi wariant dedykowany jest dla tych, co zamierzają polepszyć obecnie posiadane kwalifikacje i rozwinąć informacje. Szkolenia poza tym zawierają część wykładową oraz część praktyczną. Ich celem jest skuteczne wyszkolenie kursantów do bezkolizyjnego praktykowania najróżniejszych manewrów na trasie w ciężkich warunkach, np. gwałtownego wyprzedzania, omijania przeszkód z jednorazowym hamowaniem albo operowania środkiem transportu na wyjątkowo zalanej trasie, gdzie jest spore niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w momencie szkolenia zwracają nadzwyczajną uwagę na pozycję zajmowaną przez prowadzącego za kołem kierownicy, szybkość wybiegów (mianowicie synergię motoryczną), zdolność uwagi na trasie i innych aspektach mających duże znaczenie podczas prowadzenia. Co jeszcze? Prowadzący auta podczas szkolenia kształcą się, w jaki sposób zatrzymywać się, kiedy samochód osiąga nadzwyczajną prędkość lub hamować awaryjnie w czasie pokonywania zakrętu. Często poświęca się dłuższą chwilę na podróżowanie po trolejach, które mają symulować dysproporcje typowej drogi, tzw. koleiny.

Czym jest jazda defensywna?

Zasadniczym celem jazdy defensywnej jest zwiększanie korzyści z nauczonych zwyczajów oraz trików. Chodzi tutaj o wyprzedzanie określonych zdarzeń na drodze, dobrą jej obserwację i kształtowanie szczegółowych manewrów. Lekcje jazdy defensywnej są przypisywane oczywiście wszystkim kierowcom, gdyż tłumaczą w jaki sposób dobrze jechać po ścieżkach osiedlowych, w środku miasteczka czy po drodze szybkiego ruchu. Dzięki niemu możemy w krótki i przejrzysty sposób nauczyć się swobodnej jazdy, poprawnego sygnalizowania światłami, stosowania biegów bądź wybierania pasu ruchu. Nauczyciele w czasie jazdy opisują, jakie konkretny kierowca ma uchybienia, w jaki sposób opanować odpowiednie nawyki i jak zachować się w sytuacjach ekstremalnych. Podsumowując: przemieszczanie się pojazdem w sposób defensywny powinno być przez cały czas bezpieczne. Kierowca musi postępować w zgodności z wyuczonymi wytycznymi oraz odruchami, jechać świadomie i niezmiennie. Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej na temat zajęć dla kierowców, wejdź w ten odsyłacz – Kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne

Strona używa cookies
Ok