Nowoczesne etykieciarki Banderolownice Aplikatory etykiet
Etykieciarki wykorzystujące innowacyjne techniki nakładania etykiet
21 marca, 2017
Nogi drewniane balustrady i poręcze drewniane Tralki drewniane
Nogi drewniane – ciekawa dekoracja twojego domu
23 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkudziesięciu ośrodkach zajmujących się trenowaniem techniki jazdy można wypatrzyć ofertę szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od bardzo długiego czasu cieszą się dużą popularnością – zarówno te na ambulanse, jak również na pojazdy dla pracowników ochrony. Ten fakt nikogo nie dziwi – mamy możliwość po nich od razu znaleźć pracę. Przytoczone kursy mają w głównej mierze przygotować prowadzącego pojazd do sprawnego postępowania w rozmaitych sytuacjach, nieraz niesamowicie ciężkich oraz wyjątkowych. Przeprowadzanie manewrów na drodze, jazda na sygnale przez przecięcia dróg na czerwonym świetle czy naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i nagłe hamowanie – to zaledwie niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed kursantami. Zazwyczaj instruktorom ogromnie zależy, by kierowca opanował łatwość przemieszczania się pojazdem wówczas, gdy wydaje się, że to niewykonalne. Utracenie kontroli w każdej minucie jest w stanie spowodować poważny wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy zamierzają działać w publicznych organizacjach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia i życia, kontrolą porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych czy tłumieniem pożarów.

Projekt zajęć obejmuje więc zadania realizowane na rozmaitych przestrzeniach: na płycie poślizgowej pierścieniowej czy placu manewrowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin i obejmuje 6 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie tematy mają możliwość pojawić się na zajęciach? Po pierwsze z działu regulaminów ruchu drogowego, tematyki powstawania wypadków na trasie, psychologii przewozu lub metody jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się naturalnie testem z części akademickiej i części praktycznej.

Egzamin z części akademickiej trwa 25 minut oraz obejmuje 20 pytań w postaci testu. Uczestnik musi obowiązkowo oznaczyć prawidłowo wyłącznie jedną odpowiedź. Korzystny efekt egzaminu mamy możliwość zdobyć, jeżeli przynajmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Sprawdzian z części praktycznej obejmuje odbycie konkretnych manewrów, m in. wymijania przeszkody albo zwalniania na zakręcie. Jeżeli kursant niepoprawnie skończy dwa razy to samo polecenie, otrzyma odmowny wynik z testu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

Na pierwszym miejscu jest przedstawienie prawa jazdy wybranej kategorii. Oczywiście ktoś, kto chce być kierowcą – konwojentem lub kierowcą pojazdu pogotowia ratunkowego, musi koniecznie posiadać doświadczenie. Uczestnikiem zajęć mówiąc w skrócie nie może być w takiej sytuacji osoba, która kilka dni wcześniej otrzymała prawo jazdy. Długość pojedynczego szkolenia jest przystosowywana do kwalifikacji i umiejętności każdego kierowcy (kurs zasadniczy, kurs rozszerzony). Obligatoryjnym wymogiem jest też ukończenie 21 lat oraz przedstawienie aktualnego świadectwa od specjalisty medycyny pracy i od psychologa. Stwierdzą oni, czy nie ma konkretnych przeciwwskazań do przyjęcia do pracy jako profesjonalnego kierowcy.

Czym zajmuje się psychologia transportu?

W trakcie zajęć wszyscy zainteresowani będą pozyskiwać wiedzę z działu psychologii przewozu. Na warsztatach zapoznają się z problemem stresu, który bardzo intensywnie wpływa na postępowanie za kierownicą. Jego podłożem mogą być skrajnie trudne okoliczności na drodze albo okoliczności życiowe przewożonych osób. Warsztaty z teorii mają za cel wytłumaczyć kursantom takie tematy, jak: wpływ temperamentu na podejmowanie decyzji w czasie jazdy, głębokiego stresu, alkoholu oraz innych specyfików narkotycznych na zdolność sterowania pojazdem.

Psychologia transportu obejmuje elementy psychologii kognitywnej, neuropsychologii, psychologii klinicznej oraz dużej liczby innych dyscyplin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie sprawdzana dogłębna wiedza wszystkich problemów, gdyż jest to przedmiotem studiów podyplomowych. W ostatnim czasie niniejsza dziedzina szybko się rozwija, bo spora liczba kierowców zamierza posiadać dokładną specjalizację, m in. planuje dostarczać wartości pieniężne lub cierpiących pacjentów do placówek zajmujących się ochroną zdrowia.

Natomiast z innej strony dużo psychologów jest zaabsorbowanych zgłębianiem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej bardzo narażonej na napięcia emocjonalne i przeróżne inne dolegliwości. Można tu przytoczyć choćby za dużą ilość godzin spędzonych za kółkiem, utrudnione związki z rodziną (u kierowców działających w transporcie międzynarodowym) albo większe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kierowców – tutaj będą przypisane te osoby, które dokładnie znają nakazy, mają wyrobione właściwe nawyki i w ogóle nie stwarzają jakiegokolwiek niebezpieczeństwa podczas prowadzenia samochodu. Szkoleniowcy będą opierać się na dwóch pożądanych zaletach takich uczestników: zdolności rozpoznawania niebezpieczeństwa i na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa kursantów – do niej zapisani będą kierowcy, którzy niezamierzenie powodują niebezpieczeństwo dla innych uczestników drogi. Planują poprawić swoje braki (mino, że popełniają ich dużo), zamierzają uczyć się dobrego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa kierowców – do niej będą chodzili kierowcy, jacy celowo wywołują różne zagrożenia oraz nie przez przypadek zachęcają innych do ryzykownych zachowań. Równocześnie zamierzają poprawić swoje braki i wykazują się chęcią nauki oraz ulepszania swoich umiejętności.

Jeżeli zamierzasz dowiedzieć się dużo więcej, kliknij w ten link – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Strona używa cookies
Ok