siatka na krety siatka przeciwko kretom siatka rabatowa
Siatka zabezpieczająca trawnik przed kretami
7 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodówSkup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław używanych Wrocław
Zakup nowego samochodu
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób doznaje szkód na skutek przeróżnych wydarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz częściej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako profesjonalni adwokaci mamy wystarczającą wiedzę by zaprezentować Wam fundamentalne wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta publikacja rozszerzy Waszą świadomość i rozwieje wszystkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Wbrew temu, iż w lekturze prawnej nie zostało gruntownie zdefiniowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to niezgodne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego rezultatem jest zarażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd lekarski może być wywołany przez nieodpowiednią ocenę, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo spowolniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obecną wiedzą medyczną leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w rezultacie którego powstała konkretna szkoda, jak i wdrożenie preparatu medycznego lub artykułu lekarskiego, który okazał się być nieskuteczny i nieodpowiedni dla poszczególnego pacjenta. W tym miejscu charakteryzuje się trzy główne rodzaje błędu lekarskiego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w klasycznym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko zaczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania konkretnej straty. Wypadek drogowy definiowany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym partycypuje co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) oraz którego wynikiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Pokrzywdzonym w incydencie drogowym może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku na drodze mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Komplet strat, które zaistniały w wyniku incydentu, bierze się pod uwagę podczas oceny wysokości zadośćuczynienia. Tymczasem zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zakomunikowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli specjalistę, który ocenia wymiar szkód. Przygotowany przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Stworzona w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek przy pracy jako niespodziewane zdarzenie spowodowane przyczyną fizyczną powodujące uszczerbek albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z prowadzeniem przez pracownika prostych funkcji albo poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wytwarzaniem przez zatrudnionego prac na rzecz zleceniodawcy nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą zleceniodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najistotniejszym fragmentem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy oznacza właściwość, która zaszła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uwzględnia się między innymi funkcjonowanie maszyn, energii elektrycznej, surowców chemicznych i potęgi natury. Ponadto wypadek w pracy może mieć także powiązanie z zaniechaniem pozostałych osób, które są odpowiedzialne za prawidłowe zabezpieczenie miejsca pracy lub groźnych przedmiotów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, skomplikowaną maszynę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma predyspozycję dochodzenia jednokrotnego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach powszechnych, może on żądać restytucji doznanej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wyszczególnionych tutaj przypadków może być problematyczne dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A możecie nam wierzyć, że o godziwe odszkodowanie warto jest powalczyć, chociażby z uwagi na to, że zdobyte pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi adwokaci gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w zakresie dochodzenia godziwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas prawnicy z pasją zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Pomożemy Tobie w każdej sprawie. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i otrzymaj szybką pomoc. prawnik Toruń

Strona używa cookies
Ok