Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
19 listopada, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Scenografia dźwiękowa wesela polsko-angielskiego
23 listopada, 2016

Budowa instalacji biogazowej

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W których obiektach biogaz może być zasadniczym źródłem elektryczności i ciepła?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są decydującym źródłem do wytwarzania energii. W rezultacie udaje się unormować naloty ściekowe, natomiast oczyszczalnia wcale nie musi wyzyskiwać odmiennych źródeł zasilania. Naloty ściekowe są wytworami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu filtrowania ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach śmieci publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia prosto do atmosfery, powodując w niej destrukcyjne zmiany, np. niszcząc warstwę ozonową Ziemi. Nadzwyczaj istotne jest, ażeby go „wyłapywać”, gdyż za duże skupienie metanu wymieszanego z powietrzem jest niepokojące i – zwyczajnie – może wybuchnąć. Efektywnym zabiegiem na rozwiązanie owego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to wykonać na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całą materię odpadową należy przedziurawić na na całej powierzchni, zaś w odwiertach zamontować rury dziurkowane, poprzez które będzie transportowany biogaz. Końcowymi fragmentami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest naprawdę usuwane, ale ten sposób ma jeden wielki minus: gazu wydzielającego się ze składowiska wcale nie można w żaden sposób zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem doskonalszą metodą jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest łagodnie zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość wysypiska nieczystości opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne również wyzyskują techniki wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z resztek po produkcji agrarnej lub ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Korzyści stosowania biogazu

Oprócz eliminacji uwalniania do atmosfery toksyn, korzyści ze stosowania biogazu jest co najmniej kilka. Biogaz przynależy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej odbiorców będzie z niego czerpało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (podczas ich palenia wydzielają się trujące związki). Jego właściwością jest kształtowanie jakości obornika (jest wytwarzany tzw. poferment, mianowicie przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą zawartość „niebezpiecznych” bakterii oraz jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania ustabilizowanie humusu w ziemi oraz redukcja patogenów (w efekcie higienizacji). Co istotne, za sprawą biogazu, spada o prawie 80% siła odorów, a wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w znacznym stopniu „ochronić” od zanieczyszczeń.

Cel: Stawianie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć firmie, która posiada duże doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która świadczy takie usługi, jak: przygotowywanie budowy gazowych, ich budowę, zamontowanie oraz nadzór, rekultywację obszarów zielonych, opracowywanie i wzniesienie kompleksów odgazowania wysypisk odpadów, zamontowanie całej instalacji do otrzymywania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do odessania biogazu i zamontowanie generatorów prądu. Firma ma znakomitej jakości sprzętem, w tym zgrzewarkami do montażu gazociągów, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt postawienia biogazowni zależy od sporej ilości elementów, m.in. od miejsca, wariantu substratu, jaki będzie w niej stosowany albo sumy dofinansowania. Średni koszt wynosi około 15 mln zł/MW, a inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeżeli mamy na uwadze skromniejsze biogazownie, które mają moc 230 kW, to wkład wynosi orientacyjnie 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w blisko 5 lat. Należałoby wspomnieć, iż biogaz kwalifikuje się do jednego z najbardziej stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Mechanizm fermentacji substancji organicznej jest mechanizmem długotrwałym, co oznacza, iż zachodzi przez pełen rok. pełny Instalacja biogazowa może więc nie tylko się zwrócić, lecz również dostarczać spore wpływy. Jest to uzależnione od czasu przebywania w mechanizmie rozkładającej się materii, powierzchni pojemników czy stopnia zużycia powstałego ciepła.

Jaki rejon będzie dobry pod instalację na biogaz?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca ma prawo (ma umowę kupna bądź wynajmu), ma najmniej 2-3 ha oraz nie posiada profilu długiego, wąskiego czworoboku. Przed zaprojektowaniem konstrukcji trzeba zorientować się, czy w najbliższym czasie nie uda się pozyskać przyległych gruntów (przyczynią się do transformacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi etapami są: skontrolowanie schematu zagospodarowania przestrzennego, usytuowania biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. budynków, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia obszaru oraz odległości od zbioru substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem oraz wykorzystywaniem biogazu, kliknij w ów link – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok