Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny?
16 września, 2016
Zamrażanie rur Warszawa - Usługi hydrauliczne Warszawa - Usługi gazowe Warszawa - Hydraulik Warszawa
Dobry hydraulik to podstawa
30 września, 2016

Zatrudnienie przy budownictwie oczekuje na młodych pracowników – takie tytuły nagminnie drukowane są na pierwszych stronach gazet. Kończący szkoły Polacy, którzy postawią na zatrudnienie w branży budowlanej zagwarantują sobie pewny znakomite perspektywy zawodowe. Jak sądzi wielu fachowców „budowlanka” doznaje dzisiaj swojego renesansu. A to przez trendy jakie parę lat temu dominowały w szkołach średnich i na uniwersytetach. Studenci z roczników 2000 – 2010 bardzo często decydowali się na studia niezwiązane z technologią takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Dziś mało jest inżynierów budownictwa, czy osób wyspecjalizowanych w pracach budowlanych. Bardzo duża ilość ekspertów wyjechała za granicę, tworząc luki na polskim rynku pracy

O ile jeszcze dekadę wstecz rodzice wysyłali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im uzyskać „zawód przyszłości”, o tyle dziś jasne jest, że tym zawodem z przyszłością jest cieśla, spawacz, a także pracownik, czy inżynier budowlany. Profile w szkołach wyższych zmieniają się w szaleńczym tempie, że aż trudno jest zauważyć co nowego zaoferują nam w przyszłym roku. Jedno pozostaje nieuniknione. Każda osoba planująca samodzielnie wykonywać obowiązki w budownictwie musi uzyskać uprawnienia budowlane. Są one podstawowym wymogiem do sprawowania takich czynności jakie odgrywa osoba nadzorująca roboty budowlane architekt, czy pracownik zajmujący się projektowaniem technicznym.

Regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Jakiekolwiek reguły prawe mówiące o uprawnieniach budowlanych znajdują się w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Regulacja ta wyznacza kluczowe kwestie związane z uprawnieniami budowlanymi. Natura uprawnień budowlanych łączy się z sprawowaniem osobistych czynności technicznych w budownictwie. Według prawa budowlanego pracownik uzyskujący uprawnienia budowlane jest w stanie pracować przy takiej działalności jak projektowanie i kontrolowanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie placem budowy i tworzeniem konstrukcji budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonywanie weryfikacji technicznej utrzymania obiektów. Ponadto ustawa prawo budowlane opisuje także delegacje ustawowe do wydawania właściwych zarządzeń wykonawczych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Nabycie uprawnień budowlanych nie jest wcale tak łatwą sprawą, choć wartą „zachodu”. Ogólne wymogi dotyczą posiadania wyższego bądź średniego wykształcenia w odpowiedniej branży, odbycie praktyki na placu budowy, lub przy sporządzaniu planów budowlanych, oraz zdanie egzaminu.Aby przystąpić do egzaminu należy dostarczyć wniosek, do którego egzekwowane jest załączenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, książki praktyki zawodowej, kopię dowodu osobistego i kartę personalną. Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch części – testu pisemnego i odpowiedzi ustnej. Testy egzaminacyjne przygotowywane są indywidualnie dla poszczególnej specjalizacji. Zasadniczo nie ma metody na ekspresowe zdanie testu. Po prostu należy się do niego przygotować. Dobrze jest również zadbać o wysokiej jakości praktykę zawodową, gdyż bardzo często na teście sprawdzana jest znajomość praktyki a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc wziąć udział w egzaminie ustnym. kandydaci potrzebują uzyskać chociaż 75% dobrych odpowiedzi na teście. Wynik egzaminu jest ważny przez 3 lata, po czym jesteśmy zobowiązani znów do niego przystąpić. Uprawnienia budowlane przyznaje dziś odpowiedni organ samorządu zawodowego, zdefiniowany w ustawie prawo budowlane.

W jakich zawodach wymagane są uprawnienia budowlane?

Zakończenie studiów lub osiągnięcie stosownego wykształcenia związanego z branżą budowlaną nie koniec Twojej edukacji zawodowej. Jeśli stwierdzasz, że certyfikat, który uzyskałeś od swojej uczelni jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w wielkim błędzie. Na początku musisz zatroszczyć się o uzyskanie uprawnień budowlanych,a również o nabycie zawodowego doświadczenia. Jedynie połączenie teorii z praktyką da Ci najpoważniejsze możliwości na zdobycie upragnionego sukcesu w zawodzie. Ogólnie istnieją 3 fundamentalne rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, zezwolenie do kierowania pracami budowlanymi, oraz zestawienie tych dwóch kwalifikacji. Prawo budowlane oznacza także specjalności w jakich mamy możliwość się szkolić. Pozyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek osób, które zajmują się projektowaniem budynków elementami konstrukcji budowlanych inżynierią dróg, mostów i kolei, oraz instalacjami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i elektrycznymi.

Budownictwo to dziedzina, którą warto być zainteresowanym. Nie tylko z powodów praktycznych, ale również zarobkowych. W branży budowlanej wypłaty kształtują się na całkiem wysokim poziomie, zdecydowanie wykraczającym po za przeciętne wyniki krajowe. W nauce do samego egzaminu przydatne nam będą różne, ogólnie dostępne witryny internetowe, takie jak choćby iznynieriabudowlana.org. Na tej platformie znajdziecie wiele praktycznych informacji na temat uzyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej zakupić również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu przyjemnie przyswoicie potrzebną Wam wiedzę. Budownictwo jest szansą dla tych, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoją karierę zawodową.

Zapraszamy na stronę www na której umieszczane są istotne wiadomości na temat uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane.

Strona używa cookies
Ok