DJ na wesela, studniówki i osiemnastki
8 kwietnia, 2016
Projektowanie ogrodów z pasją
18 maja, 2016

Wysokie odszkodowania komunikacyjne z kancelarią Salus

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, która powstała w wyniku zdarzenia, za które odpowiada które odpowiedzialny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, powiedzmy, wypadku w ruchu drogowym, nasz pojazd mechaniczny zostaje poważenie uszkodzony, lub też, w związku z wielkością zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, będąc osobą ubezpieczoną możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, za które szybko naprawimy samochód lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Uzyskanie pieniędzy pozwala na szybszy powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe firmy ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub jej nie wypłacają. Wtedy mogą Państwo liczyć na pomoc fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która specjalizuje się w obsłudze roszczeń odszkodowawczych na terenie Torunia, Bydgoszczy, Inowrocławia i Włocławka. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Czym jest wypadek komunikacyjny?

Wypadek komunikacyjny jest przedstawiany jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki samochodowe wywołują niejednokrotnie bardzo trudne obrażenia, stąd też konieczna jest szybka i efektywna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed ubezpieczyciela, chociaż, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy także upoważnieni do uzyskania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania uruchamia proces likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator oblicza wielkość strat i ich wartość. Swój raport likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która decyduje o wysokości sumy odszkodowania. Oprócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na dowolnym etapie odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do zdobycia stosownego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako zaskakujące wydarzenie wywołane okolicznością zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jakie wystąpiło w związku z pracą, czyli podczas wykonywania normalnych prac i zobowiązań przełożonych, realizowania przez zatrudnionego prac na rzecz pracodawcy, albo w trakcie bycia w dyspozycji pracodawcy. Tak samo jak wypadekprzy pracy traktuje się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pracownika, przełożony jest zobowiązany do powiadomienia odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, jak i do utworzenia zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnioskować o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie cywilne od samego zleceniodawcy. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Możemy pomóc także Tobie i wspólnie otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd lekarski

Jakiekolwiek zabiegi lecznicze maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich skutek jest zadowalający. Jednak czasami w trakcie diagnozowania pacjenta, albo w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, przez uzyskanie odpowiedniego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski opisuje się jako niezgodne z współczesną nauką działanie albo zaniechanie, którego rezultatem jest zakażenie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Takie postępowanie albo zaniedbanie może zaistnieć w trakcie diagnozowania, leczenia albo operowania chorego, zaś jego efekty są bardzo często nieusuwalne. Błąd lekarski kompensuje odszkodowanie, które gwarantuje godne życie i wsparcie pieniężne podczas powrotu do zdrowia. O wielkości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Jednoznacznie, poszkodowany pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w otrzymywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się uzyskać najwyższą, możliwą sumę, jaka umożliwi Tobie wstać na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i uczciwych metod, bazując na bogatej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i bogate doświadczenie, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich świadczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób stanowią wsparcie finansowe w trudnych chwilach.

Wysokie odszkodowania komunikacyjne – zapraszamy na naszą stronę po więcej szczegółów!

Strona używa cookies
Ok