Tarcze diamentowe wiertła do gresu wiertła do asfaltu Gdańsk
Narzędzia diamentowe Midan
24 stycznia, 2017
Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy
Pojazdy uprzywilejowane kursy
26 stycznia, 2017

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Rynek pracy dla osób z orzeczeniem ciągle nie jest przyciągający. Przeważnie pracodawcy, którzy mogą wybrać podwładnego zdrowego i „niezdrowego”, wybiorą tego pierwszego. Nawet w takiej sytuacji, kiedy ów drugi posiada marniejsze kompetencje, np. niezadowalające wykształcenie bądź niedostatek doświadczenia. Taka okoliczność niedobrze odbija się na osobach, które mają różnorodnego charakteru dysfunkcje. W rezultacie niestety nie chcą chodzić do pracy, „przeżywają” tylko z renty i są mechanicznie „usuwane” na margines. W Polsce „nietuzinkowość” wciąż zestawia się z czymś niekorzystnym, osobliwym, kontrowersyjnym. A przecież osoby np. słabowidzące, solidarnie z ustawodawstwem, nigdy nie mogą być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku zewnętrznego rynku pracy. Czy jest dla takich jednostek jakaś propozycja? Dokąd mogą przybyć po poradę? Czy są jakieś realne drogi ich aktywizacji?

Fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Jedną z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest przyjmowanie do pracy wspomagane. Ta koncepcja zaistniała w USA w latach 60. i 70. XX wieku. W naszym kraju zaczęto ją realizować dopiero w 2001 roku. Dzisiaj mnóstwo organizacji pożytku publicznego wykorzystuje omawianą metodykę pomocy w nawiązaniu do osób z chorobami. Na czym ona konkretnie się opiera? Trener pracy i ekspert w obszarze podejmowania pracy typują ewentualnego pracownika i przełożonego. Istotne są tutaj dyspozycje ewentualnego pracownika, warunki, które musi koniecznie zapewnić pracodawca, zakres obowiązków, wielkość wynagrodzenia i określenie liczby godzin pracy. Od tego czasu osoba z orzeczeniem przechodzi właściwe badania lekarskie i przygotowanie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (są one przygotowywane przez chlebodawcę). Szkoleniowiec pracy wcale nie ma tylko wytypować obszaru, gdzie będzie ona pracować, lecz jeszcze przygotować innych zatrudnionych wskazanej jednostki na podjęcie nowego. Oprócz tego informować jak wygląda dojazd do przedsiębiorstwa oraz ułatwić mu zaaklimatyzowanie się w nowym towarzystwie. Celem trenera pracy jest ponadto likwidowanie pojawiających się problemów między właścicielem i podwładnym.

Kolejnym rodzajem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, jakie posiadają odrębne upoważnienia. W nadzwyczajny sposób podchodzą do osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością, inaczej: zapewniają im prawidłowe warunki podjęcia pracy (na każdym kroku wpasowane do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), ochronę sanitarną oraz kuracyjną. Wymienionym podmiotom gospodarczym przypadają „pierwszeństwo” podatkowe, ulgi i dodatkowe środki ze skarbu państwa (wnioski przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorodne organizacje pozarządowe pomagające w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współdziałają z ZPCh. Szkolą swoich wychowanków relacji z chlebodawcą, przystosowywania się do innej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu oraz samowystarczalności.

Trzeba nadmienić poza tym o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których protegowani organizacji pożytku publicznego mają możliwość kształtować swoje uzdolnienia i zainteresowania. W pewnych organizacjach pozarządowych istnieje przynajmniej kilka modeli takich sal, przykładowo pracownia artystyczna, pracownia gospodarcza, pracownia rozwijania umiejętności społecznych czy praktyka zawodowa.

Gdzie poza tym osoby niepełnosprawne mogą poszukiwać pomocy?

We wszystkich miejscach, w których planowane są zajęcia, praktyki, instruktaże, warsztaty, usługa prawnika i psychologiczna. Wielokrotnie organizacje pozarządowe interesują się mobilizacją z orzeczeniem w tym obszarze. Są najodpowiedniejszym miejscem, w jakim takie osoby mogą podwyższać swoje kompetencje, nabywać wiedzę, ćwiczyć się współegzystować z resztą ludzi i uzyskać pomoc w odnalezieniu stałej pracy. Przykładowo w dziale zajęć osoby z dysfunkcjami mają możliwość uczęszczać w: ćwiczeniach multimedialnych, zawodowych, „na odległość”, predyspozycji społecznych oraz w obszarze zagadnień prawnych. Lekcje z doradcą zawodowym mają za zadanie wsparcie osoby z dysfunkcją w obrębie przystosowywania drogi zawodowej, zmianie preferencji zawodowych, wyborze kursu, pisania materiałów dla pracodawcy albo w prawidłowym wynajdywaniu ogłoszeń. Niezwykle znaczące jest również to, że organizacje pozarządowe i różne równorzędne struktury społeczne, mogą uzyskać 1% podatku od rodzimych wyborców. Wszelkie uzyskane pieniądze są przekazywane jedynie na wsparcie osób z dysfunkcjami. Trzeba podkreślić, iż w Polsce istnieje coraz szersza wiedza, że za pomocą takiego detalu możemy rzeczywiście kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to inna alternatywa, z której mają szansę skorzystać osoby np z upośledzeniem fizycznym. Chodzi tutaj nie tylko o organizacje, lecz różnorakie inne firmy ogólnodostępne. Zwykle interesują się angażowaniem zdrowych osób, a przy okazji mają oferty ponadplanowe. Chodzi tutaj o opisywane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są przystosowane do ich predyspozycji. Jeżeli zamierzasz zdobyć o wiele więcej wskazówek na ten temat, wejdź w ten link – Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok