Armatura pneumatyczna - Sprężarki tłokowe - Elektrozawory pneumatyczne
Sprężarka tłokowa i inne urządzenia pneumatyczne
12 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe w Gdańsku
19 listopada, 2016

Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w naszym kraju oraz na świecie wyjątkowo poszukiwane, co determinuje ich nieskomplikowana dostępność, liczebność oraz samorzutny proces odtwarzania za sprawą naturalnych procesów środowiskowych. Do takich źródeł trzeba zaliczyć:

 • energia geotermiczna
 • energia solarna
 • hydroenergetyka
 • kinetyczna
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energia pochodząca z biomasy jest inaczej nazywana biogazem wysypiskowym, biogaz agrarny, szczątki drzewne, słomę oraz hodowle energetyczne. Z biomasy można pozyskać dwie postaci energii – cieplną oraz elektryczną. Ponadto należałoby zastosować ją do wytworzenia paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich komponenty, półfabrykaty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, odpadki drewnopochodne powstające w czasie rozlicznych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpady powstające podczas filtrowania ścieków oraz paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (zatem te półfabrykaty oraz elementy, jakie wcześniej powstały w 100% z biomasy). Trzeba mieć na uwadze, że biogaz uzyskuje się również samorzutnie w efekcie rozkładania się masy organicznej. Ze względu na rodzaj podłoża, które jest użytkowane przy korzystnej produkcji biogazu, rozróżnia się:

 • źródła komunalne, np. osad ściekowy
 • źródła płynące z przemysłu spożywczego, m. in. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, przykładowo obornik
 • źródła pochodzące z produkcji roślinnej, m. in. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Którakolwiek instalacja oddana do produkcji biogazu posiada odmienną strukturę ze względu na zastosowany materiał. W sposób ogólny jednakże można wymienić najistotniejsze jej elementy, bez których nie byłaby w stanie działać: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (oddana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przetworzyć gnojownicę. W zakresie przygotowywania oraz montażu instalacji biogazowych dobrą renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. posiada swoją pracownię, w której wykonuje całościową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, urządzeń do przepompowywania i spalania biogazu, bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Decydującymi jego elementami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do następnych składników trzeba zaliczyć, m.in. tlenek węgla (do 2,1%). Metan łatwo się zapala, zaś w wyższym zagęszczeniu – wybuchowy. Z tego powodu znakomitym środkiem na zapewnienie energii dla domu i ochrona przyrody (metan niszczy bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa dobrego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza instalacja jest wykorzystywana wyłącznie do generowania biogazu, druga – do zdobywania energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z elementów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa nadrzędne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które opiera się w skrócie na wykopywaniu w masach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Następnie rozkłada się w nich rury z otworami – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez dodatkowe pochodnie do spalania biogazu, a efektem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za pośrednictwem tej metodzie toksyczne gazy praktycznie w ogóle nie są wyrzucane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na wykorzystaniu takiej samej konstrukcji, natomiast różnicą jest dołączenie jej do przewodów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użyciu biogaz wysysany jest ze składowiska odpadów w delikatniejszy sposób. Poza tym przykrywa się je powłoką glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Ażeby uzyskać optymalną szczelność, montuje się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego używa się w pierwszej kolejności do generowania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz termicznej (wraz z elektryczną; w systemach kogeneracyjnych). W dokonaniu odpowiedniego wyboru pomogą fachowcy z przedsiębiorstwa Wagra, którzy mają dobrą wiedzę oraz doświadczenie w opracowywaniu i budowaniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja kompletnych układów, pozwalających odgazować odpadki komunalne
 • odgazowanie wysypisk śmieci przy użyciu systemu biernego
 • konstruowanie instalacji do przetwarzania i oczyszczania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montowanie maszyn magazynujących

Pracownicy firmy w każdej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić początkową analizę co do dochodowości całkowitej inwestycji. Ponad to można poprosić o przeprowadzenie symulacji biogazowej, monitoring, restaurację oraz serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej o Odnawialnych Źródłach Energii i metodach ich wykorzystania, niniejszy odnośnik przeniesie Cię na właściwą stronę – Instalacje biogazowe

Strona używa cookies
Ok